G-1L36CTF7M1
HEIDI MOSGAARD
KOMPLEMENTÆR HORMONTERAPEUT OG KROPSTERAPEUT

KROPSTERAPI I AALBORG

Kropsterapi er en komplementær behandlingsform, som tager udgangspunkt i forbindelsen mellem krop og sind. Kropsterapien anskuer kroppen som en helhed, hvor det fysiske og psykiske hænger uløseligt sammen. Simpelt fortalt, betyder dette, at hvis man ikke har det godt psykisk, sætter det sig som smerter eller spændinger i kroppen. Omvendt kan fysiske smerter påvirke ens psykiske tilstand.

Alle store følelsesmæssige påvirkninger, såsom sorg, stress, nervøsitet, vrede, angst og skam, kan sætte sig i kroppen enten som spændinger, smerte eller fysisk uro. Og derfor er det essentielt i behandlingen af fx stress, at man tager fat om årsagen til problemet, og ikke blot lindrer kroppens reaktioner.

Kropsterapi kombinerer forskellige metoder, blandt andet dybdegående massage, akupressur, guidet vejrtrækning og zoneterapi.

Kropsterapi kan hjælpe kroppen til at restituere og helbrede sig selv, via aktiveringen af lymfesystemet vil kroppen kunne udskille ophobede affaldsstoffer og gennem åndedrætsteknikkerne vil forbindelsen mellem krop og sind blive genetableret.

HVORDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN?

Kropsterapeutiske behandlinger hos mig tilbydes som et supplement til dit hormonterapeutske forløb. Den kropsterapeutiske behandling foregår på briksen, hvor der arbejdes med kroppen gennem dybdegående massage, akupressur, zoneterapi og guidet vejrtrækning.

Via den guidede vejrtrækning vil du kunne slappe af i kroppen, give slip på spændinger og efterfølgende have en følelse af kropslig frihed og indre ro.

Kropsterapien afsluttes typisk med, at jeg tilbyder dig et glas vand, da flere oplever, at de udskiller ophobede affaldsstoffer i løbet af behandlingen.