G-1L36CTF7M1
HEIDI MOSGAARD
KOMPLEMENTÆR HORMONTERAPEUT OG KROPSTERAPEUT

COOKIE-OG PRIVATLIVSPOLITIK

INTRODUKTION

Når du besøger HeidiMosgaard.dk indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

COOKIES
”Cookies” er en tekstfil, som gemmes på din webbrowser (f.eks. Firefox, Safari eller lignende) med det formål at genkende browseren, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra, men internettet husker dine præferencer.  Første gang du besøger vores hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Facebook

Bruges til at højne kvaliteten og relevansen af de annoncer, som forbrugeren ser på Facebook

Google Analytics

Bruges til at højne kvaliteten og relevansen af de annoncer, som forbrugeren ser på Google, samt til at analyserer website trafik og konverteringer

 

PERSONOPLYSNINGER

 

GENERELT

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, brug af kontakt formular eller ved køb.

 

SIKKERHED
 

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

FORMÅL

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. 

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER
Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, oplysningerne er kendt, og såfremt der benyttes tredjeparter. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om Cookies ovenfor. Oplysningerne bliver anvendt til målrettet annoncering.

Jeg benytter mig derudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vegne af min virksomhed, og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger, såsom navn, e-mail m.m., vil kun ske, hvis du selv giver samtykke til det. Her anvendes kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

 

DINE RETTIGHEDER

  1. Ret til at se oplysninger (indsigelsesret)
   • Du er til enhver tid berettigtet til skriftlig at anmode os om oplysninger om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategori af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.
   • Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dug. Hvis du ønsker en kopi af dine oplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til os samme med dokumentation for, at du er den pågældende person.
  2. Retten til berigtigelse
   • Du har ret til at de urigtige personoplysninger om dg selv korrigeret af os. Såfremt du bliver opmærksom å, at der er en fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
  3. Retten til sletning
   • Du har ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slette af os.
  4. Retten til at begrænse behandlinger til opbevaring
   • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen ag dine personoplysninger begrænset. Hvis du har re ti at få begrænset behandlingen, må vi kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaringen – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende ellers forsvares eller for at beskytte en person eller samfundsinteresser.
  5. Retten til indsigelse
   • Du har ret til at få dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
  6. Retten til indsigelse
   • Du har til enhver tid ret af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 4.
   • Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandling dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlig grunde til fortsat behandling.
  7. Retten til at tilbagekalde samtykke

 

SLETNING AF PERSONDATA OG RETTEN TIL AT KLAGE

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændre eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kenskab eller misbruges.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

KONTAKTOPLYSNINGER

Virksomheden er dataansvarlig for de persondate, som indsamles via hjemmesiden. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, kan du kontakte:

Heidi Mosgaard

Tlf.: 51 96 50 46

E-mail: kontakt@heidimosgaard.dk